دوست عزیز ع ف خوب تو اگه نمیخواستی جواب ایمیل من رو بدی برا چی برام کامنت خصوصی با ایمیلت رو گذاشتی …. یه زمانی مد بود زنگ میزدن در میرفتن حالا شده حکایت تو