دوستی در لوس انجلس دارم که دنبال یک مهندس معمار برای استخدام تو شرکتشون میگرده اگه کسی رو سراغ دارین بهم خبر بدین