قدیما یه رمز داشتم اونم رمز ایمیل بعدها وبسایت هم بهش اضافه شد حالا بعد از سالها رمز کارتهای عابر بانک رمز اینستاگرام فیس بوک رمز گوشی رمز ورود به اپلیکیشن بانک رمز در ورودی خونه …. گاهی از اینهمه رمز جورواجور کلافه میشم …