یلدا برای من یعنی بهانه ای برای شاد کردن دل آدمهایی که هیچ بهونه ای برای شادی ندارن … یلدای من امسال دخترکی است که با مادر معتادش زندگی میکنه و داره خودش رو به آب و آتیش میزنه که بره بهزیستی تا از شر خونه ای که جسم و روحش توش داره أسیب میبینه نجات پیدا کنه … یلدای من دخترکی است که به خاطر نداری و ندادن اجاره ، صاحبخونه وسایلشون رو ریخته تو کوچه و اونها هر شب خونه یه نفر هستن و وسایل خونه اشونه تو یه کانتینره … یلدای من دختریست که سالها پیش مادرش رو به زور به عقد مرد عقب افتاده ای در أوردن تا یه نون خور از تو خونه شون کم شه … یلدای من زنیست که با دو بچه تنها و بی سرپرست تو پارکینگ یه خونه زندگی میکنه جایی که حتی حموم هم نداره … یلدای من زنیست که پس از مرگ شوهرش به زور پدر شوهر با برادر شوهرمعتادش ازدواج میکنه مردی که حتی به دختر برادرش هم رحم نکرده …
امسال یلدای من پر از رنجه .. خیال دارم به رسم هر سال برای این خانواده های پر رنج سفره ای رنگین درست کنم از انار و ماهی و مرغ و گوشت و آجیل … اگر کسی همراهیم میکنه یا علی …