خدای خوبم سلام

خواستم بدونی از روزی که عاشقت شدم همه آدمها مهربون تر شدن …. چیکارشون کردی؟ نگاهشون مهربون تر شده… هر جا به مشکلی بر میخورم انگار یه فرشته از بهشت در لباس یه دوست… یا حتی یه غریبه میاد و مشکلم رو فوری حل میکنه… نمیتونم توی چشماشون نگاه کنم انگار حضور روح تو در درونشون از تو چشماشون پیداست… یه جورایی قلبم میلرزه..و فکر میکنم من کجا میتونم فرشته نجات یکی از بنده های تو باشم؟ کمکم کن که بتونم اونی بشم که تو میخوای مثل خودت خوب و مهربون و دوستداشتنی….