دوستان عزیزم سلام

امروز خیال دارم در مورد قضاوت کردن بنویسم… یه کار خیلی سخت ودر عین حال شدنی…وقتی یاد بگیریم که دیگران رو قضاوت نکنیم چند قدم دیگه به خدای درونمون نزریکتر میشیم … در حقیقت تنها کسی که حق قضاوت کردن داره خداست نه ما… امشب وقتی به رختخواب رفتید از سکوت وتنهایی لذت بخشش استفاده کنید و به این فکر کنید که ازامروز صبح تا شب چند نفر را قضاوت کردید؟و از این قضاوت کردن ها چی نصیبتون شد؟ کدوم یکی از ما واقعا” در مقامی هستیم که آگاهانه قضاوت کنیم و در قضاوتمون اشتباه نکنیم؟ حداقل اگه نمیتونید اصلا” قضاوت نکنید سعی کنید کمتر قضاوت کنید…