رمز

قدیما یه رمز داشتم اونم رمز ایمیل بعدها وبسایت هم بهش اضافه شد حالا بعد از سالها رمز کارتهای عابر بانک رمز اینستاگرام فیس بوک رمز گوشی رمز ورود به اپلیکیشن بانک رمز در ورودی خونه …. گاهی از اینهمه رمز جورواجور کلافه میشم …

ادامه مطب

من پیش از تو


مدتها بود یه رمان خارجی انقدر درگیرم نکرده بود نه شب شروع کردم و پس فردا صبح تموم شد و چند روز بعد با اشتیاق تمام فیلمش رو دیدم و حالا دارم جلد بعدیش یعنی من پس از تو رو میخونم … خوندنش رو به شدت پیشنهاد میکنم

ادامه مطب